Michal Halva - obrazy a grafiky

Používá složitou kombinovanou techniku k vytvoření výrazné struktury a záhadné atmosféry ve svých obrazech.
Pomocí komplikovaně skládaných jednoduchých prvků dosahuje výrazově zajímavých kompozic, plných stylizovaných figur, šifer, symbolů a znaků, vyzívajících k zamyšlení a hledání souvislostí.