Karel Rossí - obrazy

Základním prvkem jeho tvorby je prostorově hluboké ztvárnění krajiny, doplněné typickými fantaskními příběhy, které jsou zachyceny v časoprostorových bublinách.
Volně se vznášejí na ploše obrazu a vyjadřují malířovi niterné pocity a myšlenky.