Bohumil Nečas - obrazy a grafiky

Stěžejním tématem jeho obrazů jsou ženy.
Výrazné barvy, jemnost tvarů a krása zobrazovaných žen je pro jeho dílo charekteristická.