Simonetta Šmídová - obrazy

Maluje příběhy plné něhy, lásky a radosti. Témata čerpá ze života kolem sebe, přírody a lidských vztahů.
V obrazech zachycuje romantická zákoutí, snové fantazie a nádhernou atmosféru genia loci.