Štěpán Krhut - obrazy

Jeho tvorba je spjata s valašskou krajinou a architekturou, kterou ve svých obrazech realisticky zachycuje.
Pro zvýraznění struktury pracuje osobitým rukopisem špachtlové techniky, která spolu s přirozenou barevnou paletou vytváří jasnou charakteristiku jeho obrazů.


Staré stromy (39x29 cm, s rámem 48x38 cm) Nad chalupami (39x29 cm, s rámem 48x38 cm) Jaro u chalup (40x35 cm) Jarní ráno V (30x30 cm) Jarní podvečer (40x30 cm, s rámem 48x38 cm) Jarní ráno (39x29 cm, s rámem 48x38 cm) Podzim u staré stodoly (40x35 cm) Stodola ve stráni (39x29 cm, s rámem 48x38 cm) Chalupa ve stráni (39x29 cm, s rámem 48x38 cm) Nad údolím (88x59 cm, s rámem 103x74 cm) Podzimní stromy (68x58 cm, s rámem 83x73 cm) Rozhledy  I (40x35 cm) Rozhledy III (40x40 cm, s rámem 48x48  cm) Rozhledy IV (40x35 cm, s rámem 48x43 cm) Podzim u chalup (50x40 cm) Podzimní den u stodoly (30x30 cm) Nad údolím III (50x40 cm) Letní odpoledne II (90x50 cm, s rámem 103x63 cm) Stráně na Kamenném  (40x30 cm) Chalupy ve stráni (68x43 cm, s rámem 83x58 cm) Vratiče (39x29 cm, s rámem 48x38 cm) Zátiší s růžemi (29x29 cm, s rámem 38x38 cm) Podvečer u potoka (70x50 cm, s rámem 82x62 cm) Cestou k chalupám (40x35 cm) Konec zimy II (30x30 cm) Zbytky sněhu (69x59 cm, s rámem 82x72 cm) Mlžné ráno (40x35 cm) Jaro za humny (50x50 cm, s rámem 61x61 cm) Cestou k chalupě (50x50 cm, s rámem 61x61 cm) Odpočinek u kříže (39x39 cm, s rámem 48x48 cm) Podzimní odpoledne II (40x35 cm) Podzimní stromy (60x40 cm, s rámem 72x52 cm) U plotu (29x29 cm, s rámem 38x38 cm) Podzimní kopce (70x60 cm) Staré stodoly IV (40x35 cm) Rozhledy (30x30 cm) Rozhledy VIII (30x30 cm) Podzimní ráno (30x30 cm) Rozkvetlé stromy (30x30 cm) Jaro u chalupy VI (40x35 cm) Odpoledne nad chalupou (40x35 cm) Na úpatí Radhoště (30x30 cm) Rozhledy nad chalupou (30x30 cm) V suché trávě II (30x30 cm) V suché trávě (50x30 cm) Jaro u chalup II  (40x30 cm) Podzimní den (30x30 cm) Cestou k chalupám (30x30 cm) Podzimní ráno II (30x30 cm) Podvečer (60x40 cm) U Bečvy ( 30x30 cm) Zimní odpoledne (30x30 cm) Konec zimy (40x40 cm) Zimní odpoledne III  (40x30 cm) Remízky II (40x30 cm) Rozhledy V (40x30 cm) V trávě  (40x35 cm) Rozhledy VI (40x30 cm) U stodoly (40x30 cm) Mlžné rozhledy (40x35 cm) Jaro u chalupy V (40x40 cm) Podzimní odpoledne (30x30 cm) Jarní ráno IV (30x40 cm) Chalupa ve stráni (30x30 cm) Na úpatí Radhoště (70x45 cm) Stodoly na Soláni (40x35 cm) U starého sklepa IV (30x30 cm) Jaro za ohradou (40x40 cm) V ohradě za stodolou (30x30 cm) Mezi chalupami (30x30 cm) Staré stodoly V (40x30 cm) Ve staré louce (40x40 cm) Nad chalupami II (40x30 cm) Podzim u chalupy (40x40 cm) Podzim u stodoly (30x30 cm) Zimní podvečer V (39x39 cm, s rámem 48x48 cm) Chalupa  na Černé hoře (68x43 cm, s rámem 83x58 cm) Cesta mezi chalupami (30x30 cm) V ohradě (70x45 cm) Chalupy ve stráni IV (40x30 cm) Jaro u stodoly (39x34 cm, s rámem 48x43 cm) Jarní ráno III (30x30 cm) Valašská usedlost (40x30 cm) U starého sklepa II (39x34 cm, s rámem 48x43 cm) Ráno u chalupy (39x34 cm, s rámem 48x43 cm) Odpoledne za stodolou (39x34 cm, s rámem 48x43 cm) Nad údolím II (30x30 cm) Podzimní stráně II (40x35 cm) Podvečer nad chalupami (29x29 cm, s rámem 38x38 cm) U starého seníku (30x30 cm) Předvečer nad chalupou (40x30 cm) Na samotě (40x35 cm) Chalupy ve stráni III (40x30 cm) Jaro u chalupy (30x30 cm) Vratiče (30x40 cm) U starého sklepa III (67x57 cm, s rámem 83x73 cm) Odpoledne na Kamenném (30x30 cm) Jaro u chalupy III (30x30 cm, s rámem 38x38 cm) Podzimní stráně (40x40 cm) Chalupy ve stráni II (40x35 cm) Ve stínu chalup (30x25 cm) Jarní podvečer (30x30 cm) Jaro u chalupy II (30x25 cm) Jaro v zahradách (40x35 cm) Zimní podvečer III (40x30 cm) Zimní podvečer II (30x30 cm) Remízky (30x30 cm) Pohled z lesa (30x30 cm) Předjaří na Soláni (40x40 cm) Nad Chalupami (40x40 cm) Staré stodoly II (70x45 cm) Staré trávy (30x30 cm) Předjaří ve stráních (40x30 cm) Letní den (30x30 cm) Jarní ráno (30x30 cm) Jarní ráno II (30x30 cm) Podzim u sklepa (30x30 cm) Chalupy ve stráni (30x30 cm) Konec zimy u stodoly (30x30 cm) Zimní podvečer (50x40 cm) U starého sklepa (30x30 cm) Letní odpoledne (40x35 cm) Na podzimní procházce (40x35 cm) Jaro u chalupy IV (40x35 cm, s rámem 48x43 cm) Ve stínu stromů (59x39 cm, s rámem 68x48 cm) U kapličky (30x30 cm) Chalupa na kopci (70x50 cm) Nad údolím (70x60 cm) Na okně (50x70 cm)